Szukaj
Zadzwoń 517901148
Menu Menu
Konto Konto
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego naszpupil.sklep.pl oraz naszpupil.sellingo.pl

 

Właścicielem sklepu internetowego i administratorem danych jest Naszpupil sp. z o.o. z siedzibą w 43-176 Gostyń, ul. Tyskiej 20c, NIP: 6351840734, wpisanej do KRS nr: 0000655266, zwanej dalej Naszpupil sp. z o.o.

1. Sklep internetowy naszpupil.sklep.pl oraz naszpupil.sellingo.pl jest prowadzony przez firmę Naszpupil sp. z o.o. 

2. Zamówienie w sklepie internetowym naszpupil.sklep.pl lub naszpupil.sellingo.pl może złożyć, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem, że na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych. 

3. Zawartość sklepu internetowego naszpupil.sklep.pl oraz naszpupil.sellingo.pl nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1 kodeksu cywilnego, zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy, a jedynie ofertę kupna określonego towaru. Dokładamy wszelkich starań aby podane opisy oraz umieszczone zdjęcia były w pełni prawidłowe. Niestety nie możemy zagwarantować, że podane dane nie zawierają pomyłek i błędów, które jednak nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do towaru bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny, bądź przez e-mail. 

4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym naszpupil.sklep.pl oraz naszpupil.sellingo.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep naszpupil.sklep.pl oraz naszpupil.sellingo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź też wprowadzania do nich zmian. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

5. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty sprzedaży. 

6. Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz zdjęcia są własnością firmy Naszpupil sp. z o.o. 

7. Całkowite koszty dostawy zostaną wyświetlone po zakończeniu zamówienia i wybraniu sposobu dostawy i formy płatności.

8. Na wszystkie zakupione towary będą wystawiane rachunki.

 

9. Zamówienie;

 

Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze. Składać Zamówienia mogą Klienci, którzy: mają status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego; nie mają statusu zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego. Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować. Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia swoje dane, adres do przesyłki, formę i cenę przesyłki oraz sposób zapłaty za Zamówienie. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. Suma całkowita i informacje szczegółowe Zamówienia. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu Internetowego. Po tym, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny za pomocą poczty e-mail kontakt ze Sprzedawcą. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane kontaktowe, w tym prawidłowy adres, na który Towar ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Klientem nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie lub odstąpić od umowy. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu (dostępna jest również na Koncie) oraz dołączane jest do wysyłanego Towaru. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 5 (pięciu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po: przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę, pozostałe – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności. Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Towar wydawany jest przewoźnikowi. 

 

10. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia;


Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty w jeden z następujących sposobów:

a) przelewem bankowym na konto,

b) za pomocą tpay.com

Użytkownik nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 

11. Reklamacje;


Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady. Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar winien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 

12. Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i ich modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Towarów, w szczególności przysmaków dla psów, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie udostępniania różnorodnych funkcjonalności Sklepu, w tym prowadzenie Konta Klienta. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Klienta – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia, w szczególności danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2022

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl